Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank
Referenser


Jag är grundutbildad som kulturgeograf med inriktning mot det historiska kulturlandskapet (Stockholms universitet). Som akademisk bakgrund har jag även 60 poäng arkeologi (dåv. Högskolan i Karlstad). Jag har bland annat arbetat med inventering av kulturlandskap i Gävleborgs län och på Finnskogen i Värmland. Under perioden 2000-2006 har jag genomgått en forskarutbildning vid Karlstads universitet, avdelningen för geografi & turism.

Mitt doktorandprojekt har behandlat frågor kring synen på odlingslämningar i skogsbygder, med vilket avses såväl bosättningar i skogsområden som perifera bygder i allmänhet, inom den mellansvenska skogsregionen. Projektet har titeln: Skogsgeografi. Odlingslämningar i mellansvenska skogsbygder - om deras karaktär, historia och betydelse, med exempel från Värmland.

Jag har deltagit i flera mindre forskningsprojekt, företrädesvis i skogsbygd, som haft tvärvetenskaplig prägel. Några små delprojekt har jag också initierat och genomfört före och under doktorandtiden.

Under senaste året har jag gjort en inventering, dokumentation och analys av kulturspår i anslutning till ett planerat kulturreservat i Värmland (Kvarntorp). Jag har också deltagit i en utredning för ny sträckning av E4 genom Hälsingland (Liases & Nilsson, Länsmuseet Gävleborg, 1998b). Jag har även deltagit vid ett par tillfällen i fortbildning för antikvarisk personal.

Ända sedan grundutbildningen har jag velat måna om att föra ut vunna kunskaper om det historiska kulturlandskapet till intresserade privatpersoner, brukare och andra. Det har skett genom föredrag, korta kurser och fältvandringar.

Läs mer om mig och vad jag har gjort via underlänkarna till höger.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete

Referenser

Curriculum Vitae
Publikationer
Abstracts
Projekt
Personligt

Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2008

Blank
Blank Blank