Blank Blank
 Antikva Serva: "Vårda det gamla"  Geographica Antikva Blank
Blank Blank
Blank

"Vårda det gamla"
En sentens av Olaus Magnus från mitten av 1500-talet, ännu giltig.


Aktuellt:
- Undervisning
- Projekt
Läs mer >>

Se mitt jobbområde

Mitt huvudsakliga jobbområde >>

Blank
Blank Blank
Blank

Välkommen!

Jag heter Stefan Nilsson - oberoende kulturlandskapskonsult. Nutiden är utgångspunkt - framtiden är i siktet - med hänsyn till historien. Jag arbetar i uppdragsform som enskild företagare, via organisationer eller i projekt, beroende på uppdragets art.

Exempel på tjänster jag utför är:

Landskapsarbete:

  • Inventering, analys, dokumentation m.m. av kulturlandskap eller fornlämningar, med tyngdpunkt på landsbygd och agrarlandskap.
  • Utredning av kulturlandskap och fornlämningar vid samhälls- planering eller inför exploateringar.
  • Fortbildning om kulturlandskap och historiska kartor m.m. för handläggare, antikvarier, tjänstemän och andra.

Vid behov knyter jag till mig bebyggelsehistorisk och arkeologisk kompetens.

Publikt arbete:

  • Håller föredrag och kurser om kulturlandskap och historiska kartor, vandringar i kulturlandskap för intresserade, främst via studieförbund och ideella organisationer.
  • Upprättar historiska kartöverlägg över gårdar och byar.
  • Rådgivning om kulturlandskap till brukare.

Mina tjänster riktar sig till många slags aktörer: länsstyrelser, museer, kommuner, vägverk, banverk och andra exploatörer; studieförbund, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer; brukare, markägare och andra enskilda.

 Landskapsbild 

Stefan Nilsson,
kulturgeograf
www.arstuga.se/antikva

Fil. Dr. i kulturgeografi
Godkänd för F-skatt
Kontakta mig för offerter m.m.

Blank
Startsida
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Aktuellt

Ladda hem pdf-filer med information om mina tjänster:

Uppdrag, kurser m.m. >>
(267 kb)


Gårdshistoria, byavandringar m.m. >>
(138 kb)

Ladda ner Acrobat Reader
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Geographica Antikva 2012 • Inga Cookies används • Uppdaterad 121130

Blank
Blank Blank