Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Publikt arbete


Något som jag gör gärna och ofta är att arbeta gentemot intresserade privatpersoner. Det sker främst i form av introducerande endagskurser om historiska kartor. Dessa ges oftast i samarbete med något studieförbund, via Länsstyrelsen eller via någon ideell organisation, som exempelvis hembygdsföreningar. Därtill kommer föredrag om kartor, agrarhistoria och kulturlandskap, samt fältvandringar.

Intresset för den egna hembygden och dess historia är stort i alla delar av de län jag hittills varit i. Det gäller såväl för landskapets historiska innehåll som för de historiska kartorna. Uppslutningen vid så kallade byavandringar brukar vara stor. Ett exempel är Värmskogs socken, där jag i hembygdsföreningens regi genomfört fyra byvandringar, och fler är planerade.

Bäntebysätern augusti 2006 Fotot är taget vid sätervandringen på Bäntebysätern, Dalby, augusti 2006.

I undermenyn till höger finns ett exempel på hur en endagskurs brukar vara upplagd. Exemplet är hämtat från den som hölls i Torsby 050416, via Studiefrämjandet. En sådan kursdag omfattar redogörelse för tillkomst och förekomst av äldre kartmateriel med förevisning av exempel, samt nyttan med och tekniken för så kallade historiska kartöverlägg.

Som möjliga fortsättningar på dessa endagskurser ska nämnas fördjupade kartkurser, byakurser (båda som studiecirklar), göra enklare byahäften, samt fältvandringar utifrån de historiska kartorna. Jag åtar mig att göra serier av historiska kartöverlägg över gårdar och byar - läs mer under Kartöverlägg i menyn till höger.

Det finns ockå mer att läsa om kartor, historiska kartöverlägg med mera under Fältkartering i menyn.

Något jag också kan åta mig är rådgivning i landskapsfrågor gentemot markägare och brukare. Det sker då i samråd med eller på uppdrag av Länsstyrelsen, länsmuseet eller Skogsvårdsstyrelsen.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete

Publikt
arbete

Kursexempel (pdf)
Kartor etc.
Kartöverlägg
Fältkartering

Referenser
Kontakt
Länkar
Hämta Acrobat Reader
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2007

Blank
Blank Blank