Blank Blank
Blank

Stefan Nilsson,
kulturgeograf

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Landskapsarbete


Dokumentation av landskap sker företrädes vis genom källforskning och fältarbete, som kan omfatta såväl inventering som kartering. Landskapsdokumentation är på samma sätt en del i utredningar av sammanhang och värden i kulturlandskap. Fortbildning av handläggare, antikvarier, tjänstemän och andra sker på ungefär samma sätt som inom ramen för det publika arbetet, genom kursdagar såväl inomhus som ute i fält.

Frågor om kulturlandskap ligger mig varmt om hjärtat. Jag har ett intresse för att studera och förstå varför det ser ut som det gör idag på olika platser. För mig är sammanhangen och sambanden på jordytan mer intressanta att fokusera på än förekomst och karaktär hos enskilda objekt.

Hur hänger detta ihop? Kvarntorp 2005

Jag kan ibland tycka att sammanhangen får stå tillbaka för att enskilda objekt ges företräde. Visserligen ser jag exempelvis fornlämningar eller rara växter eller djur som givna bestånds- delar i ett landskap. Däremot anser jag att de sammanhang i vilka dessa ingår eller ingått också är värda att lyftas fram, varpå mycken ny kunskap kan komma fram.

Det är där som mitt geografiska perspektiv kan komma in.

Genom att beakta såväl historiska som nutida samband och relationer sätts inte bara enskilda objekt in i sina sammanhang. Dessutom kan ett fokus på samband bidra till en mer nyanserad samhällsplanering och kulturmiljövård, som kan bli uttalat målinriktad och i högre grad ske i dialog med olika berörda aktörer: myndigheter, exploatörer och lokalboende.

Läs mer om landskapsdokumentation, fältkartering, landskapsutredning och fortbildning i undermenyn till höger.

 

Blank
Startsidan

Landskaps-
arbete

Dokumentation
Fältkartering
Utredning
Fortbildning
Landskapsbilder

Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2007

Blank
Blank Blank