Blank Blank
Blank

Stefan Nilsson,
kulturgeograf

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Mitt huvudsakliga jobbområde

Mitt huvudsakliga arbetsområde är Mellansverige - från norra Dalsland i söder via Bergslagen till Östersjökusten och norrut till Ångermanland och norra Jämtland.

Området ska ses som ungefärligt - som kulturgeograf får man inblick i alla delar av landet. Dessutom har jag tidigare haft forskarutbyte och enstaka uppdrag i Hedmark fylke i Norge och har goda kontakter där.

Mitt huvudsakliga jobbområde
(Länkad karta.)

Detta är vad man kan kalla den mellansvenska skogsregionen. Kulturlandskapet varierar inom området men det finns också flera likheter: lokalsamhällen som har varit präglade av självägande bönder, utmarksbruk med bland annat fäboddrift, skogsfinska bosättningar och mycket mera.

Detta är mitt speciella arbetsområde.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2008

Blank