Blank Blank
Blank Geographica Antikva Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Aktuellt

    Hösten 2012-våren 2013:
  • Informationsskyltar: Arbete med informaitonsskyltar till fyra finntorp i Värmland, på uppdrag åt enheten för Naturvård, Länsstyrelsen Värmland. Arbetet omfattar allt från informationssökning, fältbesök, textförfattande samt layout till tryckfärdig PDF.

  • Undervisning: Hösten 2012 har jag varit inkopplad på undervisning vid Karlstads universitet (historiska kartor samt gundläggande geografi) samt Göteborgs universitet, Landskapsvård i Mariestad (om landskapsbegreppet samt skötselplaner). I december blir det även föreläsningar vid Högskolan i Halmstad (hållbara besöksmål).

  • Övrigt: För våren är det inbokat en fördjupad landskapsanalys för vindkraft öster om Karlstad.

    Vidare blir det mer undervisning för landskapsvårdarna, Digitala redskap samt digital fältdokumentation.

    I samarbete med bland andra Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland lämnar vi i vinter in en ansökan om ett projekt kring bebyggelselämningar.

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser
Kontakt
Länkar
Blank Blank
Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2012

Blank