Blank Blank
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank
Blank Blank
Blank

 

Blank
Blank Blank
Blank

Kartöverlägg


– Hur såg det ut i min by i slutet av 1700-talet?
– Hur har mina marker förändrats under århundradena?
– När kom min gård till?


Till dessa och andra frågor kan man få ledtrådar genom att göra så kallade historiska kartöverlägg. Principen är enkel – man jämför kartor från olika tider med varandra och med en modern karta.

Tekniken kan dock vara komplex. Som kulturgeograf kan jag göra historiska kartöverlägg till intresserade. I kombination med kartöverläggen lämnas vissa uppgifter om inbyggare, arealer för markslag och annat, såsom tillgängliga siffror på befolkning m.m. för relevanta perioder. Kartöverläggen kan kompletteras med byavandringar, alltså vandringar i fält där vi tittar på spår från det förflutna med mera.

Skulle Du vilja veta mer om Din gård eller Din by?
Kontakta mig för mer information!

Kartöverlägg görs med fördel digitala. Dels kan man få med den information som originalkartan innehåller, till skillnad från när man ritar av den. Dels ger datorn bättre möjligheter att sammanställa kartöverlägg med annat material. Dels blir det fullt möjligt att med en fältdator med GPS kunna röra sig i den historiska kartan.

Kartöverlägg Gansbyn, Värmskog, 1707
Ett digitalt kartöverlägg över Gansbyn, Värmskog, 1707. Den historiska kartan har fotograferats digitalt och lagts in på en scannad ekonomisk karta (länkad bild).

Det går förstås bra att också rita manuellt i datorn, som exemplet nedan visar:

Kartöverlägg Resbol, Värmskog, laga skifte
Ett digitalt men manuellt ritat kartöverlägg över Resbol, Värmskog,
vid laga skiftet 1848 (länkad bild).

Arbetstiden för att få fram en enklare sammanställning av kartöverlägg med mera för en gård eller by varierar, beroende på tillgången till material. För vissa byar finns fler kartor, för andra färre eller till och med i princip inga.

Läs min folder om kartöverlägg >> (PDF, 631 kb)
Läs mitt infoblad om gårdshistoria, byavandringar m.m. >> (PDF, 138 kb)
Se ett exempel på en gårds historia >> (PDF, 766 kb)

Upp

 

Blank
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete

Kursexempel (pdf)
Kartor etc.
Kartöverlägg
Fältkartering

Referenser
Kontakt
Länkar
Hämta Acrobat Reader
Blank Blank
Blank
Blank Blank

Sidorna © Stefan Nilsson 2006

Blank
Blank Blank