Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Glafsfjordsdalen
- Kolsäter
- Stömne
- Sölje
- Hillringsberg
- Glava glasbruk
- Ränkesed

Hästbanan vid Ränkesed

Vid Ränkesed fanns i och för sig inget bruk. Däremot transporterades mycket bruksprodukter mellan sjöarna Ränken och Glafsfjorden via den hästbana som fanns där mellan 1854 och 1885. Banan anlades som ett samarbetsprojekt mellan de olika bruken Noreborg, Adolfsfors, Koppom, Skillingsfors och Charlottenberg, vilka bildade Ränkesed - Sulviks Järnvägs Aktiebolag. I detta bolag kom också, flera båtar att ingå.

Ränkesedsbanan i Hembygdskartan 1880-tal

I kartan ovan, som är ett utsnitt ur den s.k. Hembygdskartan från 1880-talet, har jag markerat banan som en röd linje. Den syns dock inte i original ända fram till Glafsfjorden, varför dess sista bit är streckad såsom osäker. Sannolikt gick den till bryggan som syns i viken norra kant. Spårvidden var 891 mm, alltså tre svenska fot. Längden var 4,4 km. Claes Adelsköld blev arbetschef för banbygget. Det fanns 9 st stickspår, på tre platser längs banan.

Trafiken fick trakten att blomstra rejält och hade storhetstid på 1860-talet. Därefter följde bruksnedläggningarnas period, och på 1860-talet påbörjades även bygget av stambanan. Det fick till följd att banan lades ner och att Sulvik aldrig kom att bli någon köpstad. Efter 1877 användes inte banan och 1885 revs den upp. Rälsen såldes till Glava Glasbruk för anläggandet av dess bruksbana.

Banvallen kom att delvis användas av DVVJ medan andra bitar idag är vägar. Det finns troligen därför ganska få rester kvar att se i terrängen efter Ränkesedsbanan. Läs mer om bruksbanan >>

(Bodstedt 1945, sid. 143-148)


Stefan Nilsson 2005 Info