Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Glafsfjordsdalen
- Kolsäter
- Stömne
- Sölje
- Hillringsberg
- Glava glasbruk
- Ränkesed

Hillringsbergs bruk

Hillringsberg ligger norr om Sölje och har haft ett flertal industrier. Det har exempelvis funnits: hammare, träsliperi, sågverk, kraftstation, smedja, kvarn, m.m. En hästbana fanns mellan Fors Träsliperi och hamnen vid Glafsfjorden. Två körare med varsin häst skötte transporterna på denna. Läs mer om bruksbanan >>

Hillringsberg i Hembygdskartan 1880-tal

Idag har man startat en fabrik för tillverkning av solcellspaneler i Hillringsberg - industritraditionen fortsätter.


Stefan Nilsson 2005 Info