Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Glafsfjordsdalen
- Kolsäter
- Stömne
- Sölje
- Hillringsberg
- Glava glasbruk
- Ränkesed

Bruk i Glafsfjordsdalen

Utifrån olika hembygdsböcker och skrifter om bruk i Värmland, har jag gjort korta sammanställningar om bruken i Glafsfjordens dalgång. Jag menar inte att dessa är exakta och korrekta, de är heller inte speciellt utförliga. De kommer från anteckningar jag gjorde under tidigt 1990-tal, då jag ville lära mig mer om brukshistorien i Västvärmland. Tyvärr har jag inte tillgång till bilder från bruken, den extra intresserade hänvisar jag därför till den lokala litteraturen, som kan fås via biblioteken. Däremot emottar jag gärna synpunkter på materialet, såväl korrrigeringar som kompletteringar och - gärna - bilder.

Den enkla kartskissen syftar till att ge en uppfattning om de respektive brukens belägenhet. Bilden är länkad till en större bild (65 kb), öppnas i nytt fönster.

Karta över bruken i Glafsfjordsdalen (65 kb)


Stefan Nilsson 2005 Info