Åter teknik- & industrihistoria >>

Sweet Home Arstuga >>

- Åter brukssidan

- Glafsfjordsdalen
- Kolsäter
- Stömne
- Sölje
- Hillringsberg
- Glava glasbruk
- Ränkesed

Kolsäters bruk

Vid Kolsäters bruk har funnits, neråt från Övre dammen räknat: 2 sågar, 1 kvarn, manufakturhammare, träsliperi, 2 kvarnar, 1 kvarn och 1 såg. Idag finns endast träsliperibyggnaderna, enstaka magasinsbyggnader och bostadshus kvar. Några av mina förfäder bodde och arbetade vid bruket i slutet av 1800-talet - början av 1900-talet.

Kolsäter under 1890-talet

Kolsäters bruks historia sträcker sig över 243 år. Det var Sara Nordberg (1647-1725) som 1694 erhöll privilegier för en hammare med 2 härdar för 600 skeppunds stångjärnssmide per år, samt 6 års frihet från hammarskatten. År 1720 övertog hennes son Fredrik Land bruket. Han rustade upp de förfallna kvarnarna och ökade utsmidet med 50 skeppund per år. En väl uppristad såg arbetade jämsides med smedjan. År 1760 övertogs bruket av Langs styvson, Knut J. Liljebjörn. År 1780 tog hans son, Jan Liljebjörn, i sin tur över bruket. Sedan innehades det av olika brukspatroner. Många år framåt ägnades åt iständsättande och förnyelse av byggnadsbeståndet. År 1804 anlades en plåtsmedja för förädling av 300 skeppund tackjärn, efter något en spiksmedja och ett manufakturverk.

Spikbruket innehöll 3 spikhamrar, i plattsmedjan 2 hamrar som 2 knipphamrar som gick för jämnan. Manufakturverket producerade i huvudsak plogbillar och sågblad. År 1842 anlade Brynolf eriksson ett nytt manufakturverk, längre nedströms i älven. Detta fick namnet Emilsdals manufakturverk. Det innehöll 4 ässjor, knipphammare och 6 spikhamrar. Det gick under denna tid dåligt för plåtsmedjan.

Under 1850-1860-talen hade bruket sin storhetstid, nör 4 storhamrar bearbetade smältorna från 2 Lancashireugnar, 1 vällugn samt 2 France-Comptéugnar. Sammanlagt gick också 6 spikhamrar.

Kvarvarande byggnad vid Kålsäters bruk 080518

Åren 1876-1877 tystnade så hamrarna. I slutet av 1870-talet hade Gustaf Ullman anlagt ett träsliperi och en maskin för tillverkning av glättad papp. År 1894 bildades Kohlsäters A.B. Nu fanns här träsliperiet, kvarn och såg. År 1904 byggdes Stigbacka elkraftverk. Senare tillkom ett elkraftverk vid Torp.

Det har brunnit på bruket vid ett antal tillfällen: 1899, 1905, 1907 och 1937. Det sista årtalet markerade därmed också slutet på bruksepoken i Kolsäter.


Stefan Nilsson 2005 Info