Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

Byggbilder:

- 1: Början
- 2: Efter flytten
- 3: Bakgrund
- 4: Diverse smått
- 5: Vändskiva
- 6: Ballastering
- 7: Landskap
- 8: Beted-mixter

Banlogo

Byggbilder 7: Landskap

(050602) Jag köpte markisolering igår, en skiva 50 mm tjock av den rosa varianten. Idag sågade jag till ett par delar, som ska passa på sektion nr 3, samma som jag målat och ballastat rälsen på. Det är den sektion som kommer att få landskap i någon bemärkelse: en sjö, lite berg och lite träd. Nedan till vänster syns samma landskapsförslag som på Byggsida 2:

Sektion 3, landskapsförslag Tillsågad markisolering

Jag tänkte mig 50 mm som en bra grundnivå, men det visar sig att den bör vara lägre. Rälsbussen kommer knappt att synas annars, mellan bergsskärningarna.

Frigolitskärning HC-buss i cellplastlandskap

(050603) Mellan grusningarna filar jag lite på frigoliten. Jag sågade av ena långsidans bit, och tog sen ut vägen i den, samt i den på motsatt sida spåret. Sen rundade jag topografin lite med raspen.

Frigolitskärning HC-buss i cellplastlandskap

En sak jag märkte var att det är svårt att veta hur topografi / terräng ser ut egentligen, i detalj. Hur uppstår natur- och kulturformationer?

Frigolitskärning HC-buss i cellplastlandskap

Bilden till höger ovan illustrerar dessa svårigheter: inte är den där vågigheten naturlig?!

<< 6: Ballastering | 8: Beted-mixter >>


Stefan Nilsson 2005 Info