Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

Byggbilder:

- 1: Början
- 2: Efter flytten
- 3: Bakgrund
- 4: Diverse smått
- 5: Vändskiva
- 6: Ballastering
- 7: Landskap
- 8: Beted-mixter

Banlogo

Byggbilder 5: Vändskiva

(050523) Ja, idag kom så vändskivan av fabrikat Atlas. Den har varit restnoterad en tid på MJ-Hobbyexperten men de verkar ha fått in en sändning. Priset är OK, ca 270 kr. På Walthers hemsida anges den tydligen som slut hos fabrikant?

Montering pågår
Skivan monterad. Fördelen med
att ha en bana byggd i sektioner...

Några data (från kartongen):

Några iakttagelser:

T21 på skivan
T21 på skivan. Veven till vänster,
elanslutningarna på ömse sidor om den.

Ja, det var en längre utläggning om en enkel vändskiva... För min del kommer den att passa & funka fint, eftersom den som sagt bara är till för att kunna stuva undan lok som inte används. Det myckna vevandet gör dock att jag grunnar på att motorisera den. Original motorsats kostar lika mycket som skivan, och utgörs av ett hus som placeras ovanpå veven. Enligt uppgift väsnas den dock en del, men det är kanske överkomligt. Klart värd pengarna, tycker jag, för mitt ändamål - nu har jag 12 spår att ställa upp lok på!

(050524) Så, idag köpte jag kork från Biltema (packningsmaterial) för att få upp spåren 6 mm. Korken var 3 mm, så det fick bli dubbla lager. De hade 50x100 cm på rulle och ca 25x50 cm i ark. Det visade sig att ark var bättre, svårt att fästa kork som rullats...

Monterat och klart!
Klart!

Trådarna lödda, spåren fästa och allt testat och klart. Skruvskallarna som syns i bilden ovan är för att hålla nere korken så den inte buktar sig.

Sektionen tillbaka på plats
Sektionerna på plats igen.

Nertill syns också kontrollpanelen för vändskivan. En tryckknapp reglerar strömmen till skivans spår och de enskilda spåren, vilka alla har en brytare var. Även denna panel går att fälla upp bakåt och låsa med magnetlås, så den kommer ur vägen.

Vändskivans elpanel
Vändskivans elpanel.

På panelen ryms eventuella tryckknappar om jag vill motorisera vändskivan. Tryckknappen för körströmmen är en säkerhetsåtgärd, som jag tror är bra att ha; den innebär alltså att inga lok kan köra på skivan eller på uppställningsspåren om jag inte trycker in den knappen.

Vy från skivan
Vy från infartsspåret.

<< 4: Diverse smått | 6: Ballastering >>


Stefan Nilsson 2005 Info