Beted stn (1)


Beted stn

Beted station och café, 1940-50-tal?


Putsat och prydligt i Beted, en presenning ligger på mellanperrongen. Cafét syns till höger om stationen. Ännu går tågen till Skillingsfors. Beted kom att bli grenstation för den egentligen inte planerade bibanan till Skillingsfors. Fast dess historia som sådan blev kort: redan 1961 lades bibanan ner och revs, och Beted nedklassades till hållplats 1965.


Till kartsidan Till Beted 2
  Till Beted 3
  Till Beted 4
  Till Beted 5
<< Koppom Månserud >>
  (Skillingmarksbanan) Kronan >>