Månserud hpl


Månserud hpl

Månseruds hållplats 2005. Foto mot nordväst.


Månserud är en klassisk banvaktstuga med hållplatskur längs DVVJ. Som synes finns båda bevarade idag, i privat ägo. Ett lokalt sågverk lastade ut virke på ett kort stickspår, fram till 1960-talet.


Till kartsidan
<< Beted Vännacka >>