Kronan hpl


Kronan hpl

Kronans hållplats. Foto Johan Stenson 2005.


En enkel banvaktstuga uppfördes vid Kronan, ett kort stickspår lades ut och en plattform för resande byggdes. På Landsarkivet i Göteborg finns denna plan över Kronan, som jag tror visar hur det var planerat att bli. Banvaktstugan är idag i dansk ägo.


Till kartsidan Till Kronan 2
<< Beted Mörtbäcken >>