Koppom stn


Koppom stn

Koppom station, 1940-50-tal?


Orten Koppom fick sin station, inte nära bruket utan ett stycke bort. Bruket hade eget lastspår med magasin lite längre söderut. Stationen är idag i Järnskogs hembygdsförenings ägo, och är ett av endast tre bevarade längs DVVJ inom Värmland; endast Skillingsfors och Blomskog är väl kvar sen Beted revs hösten 2004. Vännacka finns förstås kvar men är relativt förvanskat. Koppom är i princip orört.


Till kartsidan Till Koppom 2
  Till Koppom 3
  Till Koppom 4
<< Växvik Beted >>