Växvik lastplats


Växvik stn

Lastkajen i Växvik 2005. Foto mot nordost.


Stationen i Växvik var en dubbel banvaktstuga. Stationen avbemannades 1960. Elsa Wilke hade då varit platsvakt sedan starten 1928! Här fanns också ett vattentorn, som verkar ha varit av annan typ än i bl.a Beted. Fler bilder från platsen är av intresse...


Till kartsidan Till Växvik 2
<< Sulvik Koppom >>