Sulvik hpl


Sulvik hpl

Y1 1284 mot Arvika 10.27 - 840818.
Bilden tagen mot väster. Foto © Thomas Björck.


Vid Sulvik anlades bara en enkel hållplats. Drygt 100 meter österut ligger Sulvikstunneln, banans enda sådan.


Till kartsidan Till Sulvik 2
<< Jössefors Växvik >>