Vännacka stn


Vännacka stn

Vännacka station, flygfoto mot norr.


Vännacka blev station för Karlanda socken, och var påtänkt som förgreningsstation för en bana till Töcksfors som dock aldrig blev av. Stationshuset blev av standardmodellen för DVVJ och finns bevarat idag, i privat ägo - dock starkt förändrat till sitt yttre. Vännacka var ett av få stationshus på Värmlandssidan som gulmålades. På fotot ovan är det dock ännu rött. Uppenbarligen lastades mycket sågat virke ut vid Vännacka, men från vilket sågverk?


Till kartsidan Till Vännacka 2
  Till Vännacka 3
<< Månserud Högelian >>