Högelian hpl


Högelian hpl

Högelian, ca 1930? Foto mot sydväst.
Foto G. Ödvall. Från Årjängs Folkbibliotek.


Stationen vid Högelian blev av den näst minsta typen på DVVJ, en dubbel banvaktstuga med väntsal och godsmagasin. Sedan huset sålts uppsattes en hållplatskur här, som hade flyttats från Grävbacka på Skillingmarksbanan efter dess nedläggning. Huset finns ännu kvar som privatbostad.


Till kartsidanTill Högelian 2
<< Vännacka Årjäng >>