Ömmeln stn


Ömmeln stn

Ömmeln stn. Foto 1930-tal? mot norr.
Foto från Järnvägsmuseum. Samling Kirby Vincent.


Håll- och lastplatsen Ömmeln fick stationshus av ÅmÅJ standardtyp. Här lastades timmer och ved ut, samt virke från ett närbeläget sågverk. Norr om fanns också ett stickspår till en grusgrop. Notera hinderpålen i växelns förgrening samt spårspärren till vänster om denna. Stationshus och uthus finns kvar som flagnat fritidsboende.


Till kartsidan Till Ömmeln 2
<< Svanskog Åmål >>