Åmål stn


Åmål stn

Åmål station (BJ) kring sekelskiftet 1900.


Åmål ligger längs BJ, invigd 1875. Där finns två stationer, belägna nära intill varann. Söder om den andra stationen ligger ÅmÅJ gamla lokstation, där JÅÅJ idag har museum och sina fordon. Turisttrafik och dressincykling sker på Svanskogbanan.


Till kartsidan Till Åmål 2
  Till Åmål 3
  Till Åmål 4
<< Tösse (BJ) (BJ) Säffle >>
<< Ömmeln (ÅmÅJ)