Svanskog stn


Svanskog stn

Svanskog station ca 1930.
Foto från Thomas Björck.


Svanskog fick det största stationshuset längs ÅmÅJ (förutom de båda ändstationerna), större och av annan modell än det i Sillerud. I Svanskog låg pappersbruket, förr ett järnbruk, och byn kallas ibland Svaneholm efter herrgården. Svanskog är ju egentligen namnet på socknen och inte på byn där stationen ligger.


Till kartsidan Till Svanskog 2
<< Hallanda Ömmeln >>