Mörtbäcken hpl


Mörtbäcken hpl

Mörtbäckens hållplats 2003.


Mörtbäcken lär vara en av de mindre, mer oansenliga hållplatser som funnits längs DVVJ och Skillingmarksbanan. Den bäck som gett hållplatsen dess namn är gräns mellan Skillingmarks och Järnskogs socknar. Just dess oansenlighet gjorde att jag ville ha med den på min modell!


Till kartsidan
<< Kronan Skillingsfors >>