Hallanda stn


Hallanda stn

Hallanda stn. Foto 1950-tal? mot sydväst.
Foto från Järnvägsmuseum. Samling Kirby Vincent.


Byn Hallanda kom att få ett lite annorlunda stationshus, närmast en banvaktstuga. Trots det var Hallanda förgreningsstation på ÅmÅJ: mot nordväst vreds spåret mot Årjång och norrut gick spåret till Kättilsbyn. Denna lilla "spårtarm" planerade man att förlänga längs Glafsfjorden upp mot Arvika, eller också en bana via Borgvik till Grums. Men något sådant blev aldrig av.


Till kartsidan Till Hallanda 2
  Till Hallanda 3
<< KättilsbynSvanskog >>
<< Kyrkudden