Kättilsbyn stn


Kettilsbyn stn

Kättilsbyn station, 1930-tal, mot nordost.
Foto från Thomas Björck.


Jag vet inte hur man tänkte när man anlade den korta bibanan från Hallanda till Kättilsbyn. Kanske var det planerna på en förlängning som hägrade. Dess historia blev dock ungefär lika kort som dess längd. Vid besök 051106 kunde vi dock konstatera att stationshuset ännu finns kvar, rödfärgat.


Till kartsidanTIll Kättilsbyn 2
  Till Kättilsbyn 3
<< Hallanda