Årjäng stn (4)


Årjäng stn

Norra infarten till Årjäng 1961.
Foto © Sune Nylén.


Till vänster står en Z43 med godsvagnar invid magasinet. Ungefär mitt i bild syns ett utflyktståg, med dåförtiden toppmoderna boggievagnar. Däremellan syns ÅmÅJ:s lokstall med bockkranen invid. Till höger skymtar lokstallet.


Till kartsidan Till Årjäng 1
  Till Årjäng 2
  Till Årjäng 3
  Till Årjäng 5
  Till Årjäng 6
<< Högelian (DVVJ) (ÅmÅJ) Leverhögen >>
  (DVVJ) Kyrkerud >>