Vägporten vid Kyrkerud


Vägporten vid Kyrkerud

Vägporten vid Kyrkerud, ca 1927. Foto mot söder.
Foto H. Svanqvist. Från Årjängs Folkbibliotek.


Vid Kyrkerud fanns lantbruksskola, sedermera folkhögskola med konstnärlig inriktning. Landsvägen från Årjäng mot Bengtsfors gick här, så man fick bygga denna vägport. Så sent som på 1980-talet anlades en hållplats för rälsbussar en liten bit bakom fotografen.


Till kartsidan
<< Årjäng Björnåsen >>