Tisselskog stn


Tisselskog stn

Tisselskog station på 1950(?)-talet.
Foto i farten mot nordost © Sune Nylén.


Tisselskog station var en dubbel banvaktstuga, som i Växvik, Svärdlång m.fl., som olyckligtvis brann ner på 1960-talet. En enkel hållplatskur uppfördes då på samma plats. I östra änden av bangården finns ett stickspår kvar till en f.d träindustri.


Till kartsidanTill Tisselskog 2
<< Dals-Långed Buterud >>