Dals Långed stn


Dals Långed stn

Dals Långed station, 1950-tal?


Dals-Långeds station var också från början röd men gulmålades senare. Stationen låg i en kurva invid stranden av Dalslands kanal, och på bilden syns en stor mängd timmermosor.


Till kartsidan
<< Billingsfors Tisselskog >>