Sillerud stn


Sillerud stn

Sillerud station på 1930-talet.
Foto från Thomas Björck.


I Sillerud byggdes ett större stationshus, inte likt något av de andra längs banan. Upplys mig gärna om anledningen till detta! Bangården hade som synes åtminstone tre spår, och godsmagasinet var beläget till vänster om stationshuset.


Till kartsidan Till Sillerud 2
<< Sandaholm Norane >>