Norane stn


Norane stn

Norane stn. Foto 1950-tal? mot nordost.
Foto från Järnvägsmuseum. Samling Kirby Vincent.


Vid Norane i Sillerud byggdes ett stationshus av standardtypen. Byggnaden finns kvar idag i privat ägo. Av bilden att döma fanns åtminstone ett stickspår. Denna bild, liksom de andra likadana, är tagna strax efter banans nedläggning.


Till kartsidan
<< Sillerud Kvarntorp >>