Björnåsen hpl


Björnåsen hpl

Björnåsens hållplats, 1970-tal?


Björnåsens hpl låg i en skarp kurva, så vridsignalen för att stoppa tågen ("plåtstinsen") stod på andra sidan spåret, med ett länkage till hållplatskuren. Bakom fotografen ligger banvaktstugan.


Till kartsidan
<< Kyrkerud Blomskog >>