Antikva Serva –
Kulturgeografi och landskapshistoria
020219
GPS Utility (GPSU)

Överföring från Garmin till GPSU till ArcView:

  1. Anslut Garmin till PC. Slå på GPS:en och därefter datorn. Starta GPSU.
  2. I menyn GPS, välj "Download All (Ctrl+D)". I en dialogruta väljer man vad som ska laddas ner: waypoints, routes, tracks eller allt. Klicka OK efter gjorda val, vänta tills överföringen är klar.
  3. En (eller flera) tabell(er) öppnas med valda datatyper. Vill man se hur de fördelar sig rumsligt kan man välja menyn "View -> Map (F6)".
  4. För att spara som Shapefil, välj menyn "File -> Print/Save Options... (Shift+Ctrl+F12)". I dialogrutan som dyker upp väljs "Format: DBF[...]", där även shp- och shx-filer skapas. Välj också vilka datatyper som ska sparas, klicka sen på "Save as...", välj filnamn och placering.
  5. Därefter är det bara att starta ArcView och läsa in Shape-filen i sitt projekt.

Överföring från ArcView till GPSU till Garmin:
En svårare nöt att knäcka. Det går men det kräver lite mer omständligt arbete med filer hit och dit, klippa klistra hit och dit... Får återkomma om det!

Startsidan
 Fältkartering
GPSU
Topp