Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Fordon & spår
- SW9 => T43

Banlogo

SW9 => T43

Efter beskrivning av Kjell Hedenstrand på Modellrallaren.com skaffade jag en amerikansk diesel, en Proto 2000/Life Like SW9/1200 (625 kr). Dess boggieavstånd och hjulbas stämmer mycket väl med T43:an, såväl förebild som Limas modell. Efter att ha skaffat tre varianter på Limas T43 valde jag att bygga om den modernaste (800 kr), den orange-blå nr 238, då den har bäst detaljering med bland annat "kromade" fönsterramar.

SW9 - T43 1 SW9 - T43 2

Ovan syns loket i nuvarande skick. Fjäderbenen för boggierna är bara instuckna i de gamla urtagen i gångbordet, deras lägen stämmer inte med SW9-chassiet. Boggiesidorna ser också konstiga ut, de är av amerikansk typ men kommer förmodligen att smälta in bättre när de målats ljusgråa.

SW9 - T43 3 SW9 - T43 4

Till vänster ovan ses Limas originaltankar som jag kapat bort, samt sågat urtag i för att boggierna ska kunna svänga fritt. Till höger syns hur naket loket ser ut utan snöplogarna men de kommer att limmas dit senare. Just nu är det provkörning som gäller, kopplen ska testas o.s.v.

SW9 - T43 5 SW9 - T43 6

Ovan till vänster syns det blå gångbordets undersida. Jämfört med Limas original är det en del gods som kapats bort. Det rör som bottenskruven sitter i är avkapad inne i kåpan. Till höger det rena SW9-chassiet, där blyvikten ännu saknas och kretskortet för belysning tagits bort. I övrigt är chassiet orört.

Chassiet får sägas vara mycket prisvärt: det går otroligt fint med sina dubbla små svänghjul, även om utrullningen är noll, strömupptagningen är gediget utförd, hjulens ytor verkar vara av bra kvalitet och det är tungt. Det kommer inte att bli en jakt på millimetrar och nitar samt exakt placering av olika detaljer, därtill är Lima-kåpan för avvikande mot förebilden. Jag kommer nu att köra med loket ett tag för att testa funktion, koppel etc. Efterhand kommer jag att fixa detaljerna, främst fjäderbenen, plogarna och belysningen.


Uppdateringar:

Som synes av bilderna nedan är både fjäderbenen, belysningen, m.m. ordnade - åtminstone på ett teststadium.

SW9 - T43 7

SW9 - T43 9 SW9 - T43 8

040403: Ikväll satte jag in ett diodpaket om 4+4 vanliga dioder. Syftet var att sänka lägsta hastigheten, som steg efter att jag tog bort SW9:ans kretskort. Förutom att jag kunde sätta in lysdioder i var ände med konstant ljus, fick den också mycket fina krypkörningsegenskaper. Jag tog en liten film som visar vilken tid den behöver för att köra 40 cm: (WMV - Windows Media Video, 478 kb, ca 2 min laddtid med modem) Öppna >>

SW9 - T43 12

040405: Genom att borra hål inifrån kåpan, upp i de övre strålkastarna, kunde det också lysa genom dessa. Det gjorde jag i A-änden, medan jag i B-änden bara borrade till den mittersta, röda slutsignalen. Under denna satte jag en tejpad röd lysdiod som är parallellkopplad med den främre. Således har loket nu röd slutsignal vid körning framåt. En iakttagelse är dock att det skulle ha varit enbart vita lysdioder; både de gula och den röda knycker lite för mycket ljus, eftersom det också ska gå genom glasen.

SW9 - T43 11 SW9 - T43 10

Eftersom det lyser genom kåpan satte jag en bit isoleringstejp på insidan i var ände, och det verkar räcka. De bitar av SW9:ans blytyngd jag fick kapa bort, limmade jag fast under kåpan i A-änden - all tyngd är välkommen; det skulle inte vara för mycket med lite mer trots att det är ganska tungt redan.


<< Åter till Fordon & spår >>


Stefan Nilsson 2005 Info