Åter teknik- & industrihistoria

Sweet Home Arstuga >>

- Byggbilder
- Fotosida 1
- Fotosida 2

Banlogo

Fotosida 1 (experiment...)

Sidobanan Beted-Skillingsfors lades ju ner 1960. Då borde inga fotografier därifrån vara i färg, eller hur? Med den digitala tekniken kan man på flera sätt göra bilder i gråskala. Nedan finns några försök i denna genre. Trots allt hänger allt på fotografen...


040115:

Svartvitt 1 Svartvitt 2

Svartvitt 3 Svartvitt 4

Svartvitt 5 Svartvitt 6

OBS bilden nederst till höger tagen nattetid, i månsken! =)

Fotosida 2 >>


Stefan Nilsson 2005 Info