Håverud (1)


Håverud, bron

Håverud, bron med Y3 + persontåg, 1930-tal?


Håverud - den plats i Sverige där båtarna också går i en byggd ränna, och där sjöväg, landsväg och järnväg korsar varandra. I bildens bakgrund syns tak och skorstenar på bruksbyggnader.


Till kartsidan Till Håverud 2
 Till Håverud 3
 Till Håverud 4
<< Buterud Åsensbruk >>