Åsebyfors stn


Åsebyfors stn

Åsebyfors stn. Foto 1950-tal? mot nordväst.
Foto från Järnvägsmuseum. Samling Kirby Vincent.


Åsebyfors station blev av samma typ som flertalet på ÅmÅJ. Beläget vid utloppen av en liten älv vid en vik av Järnsjön, fick stationen sitt namn efter ett mindre bruk som fanns här en kort period. Stationshuset liksom en lastkaj och delar av banvallen finns kvar idag.


Till kartsidan
<< Leverhögen Sandaholm >>