-
Det eldste jordbruket i grenseskogene
Ett svensk-norskt samarbetsprojekt kring äldre jordbrukslämningar i skogsmark
Navigera
Startsidan
Projekt- beskrivning
Projekt- deltagare
Karta
Länkar
Antikva Serva

Administrerad av Stefan Nilsson

Det eldste jordbruket i grenseskogene
Visten og Västbynäset i Värmlands län, Sverige,
Rokosjøen - Militaervegen og Grundsetmarka i Hedmark fylke, Norge
  • Inventering av jordbrukslämningar från stenålder till medeltid
  • Jämförande studier av fossil åker Värmland - Hedmark
  • Detaljundersökningar av två områden med fossil åker
  • Insamling, bearbetning, analys och presentation av data i digital form genom GPS, fältdatorer och GIS-system
  • Strävar mot en mer nyanserad skoglig kulturmiljövård och ökad kulturturism

Projektet initierades under 1998 och utvecklades 1999 och 2000 till ett mindre samarbetsprojekt, "Kulturminnen i Mittnordisk skogsmiljö", vilket ledde fram till dagens projekt. Förhoppingen är att erhålla medel för en större forskningsinsats.

Hela ansökan är något stor. Via länken till vänster kan en kortversion läsas. Vänligen kontakta Stefan Nilsson för den fullständiga versionen.

Projektet ingår i två doktorandprojekt i arkeologi: ett vid Universitetet i Bergen och ett vid Universitetet i Oslo, samt ett i kulturgeografi vid Karlstads universitet.


Short info in English:
The project "The Oldest Agriculture in the Border Forests" was developed in 1999 and 2000 as a cooperation between researchers in Värmland, Sweden, and Hedmark, Norway. The aim is to study remains of agriculture from the Stone Age to the Medieval Ages around one lake in each country, and to make a deeper study of one area with clearance cairns in each country (see maps). The results will then be comapred in order to better understand the similarities and differences between the two areas regarding this specific type of remain.

Please contact Stefan Nilsson for more info in English.

Aktuellt:

Projekten har inte nått den omfattning vi önskade. Dock har tre av oss nu doktorandtjänst, varav en snart är klar. Från vissa platser som berörts av vårt samarbete finns arbets- rapporter, se Antikva Serva för mer info.