Antikva Serva –
Kulturgeografi och landskapshistoria
010516
Västbykarta 1 GPS • Karta 1 • Karta 2

Karta 1 visar norra halvan av Västbynäset med de nyfunna områdena med röjningsrösen.
Karta 2 visar en mer detaljerad bild av det norra området.
OBS att inte samtliga rösen karterats.

Topp